משכנתא לאומי

לאומי משכנתאות

גייסתם את ההון העצמי הראשוני ואתם בדרככם לבנק. אחרי שאתם כבר יודעים את מצבכם הכלכלי אתם ניגשים לאחד הבנקים במטרה שהוא ילווה לכם כסף לרכישת דירה. משכנתא לאומי נותן לך את ההצעה הטובה היותר מבין כל הבנקים. יש לו את היכולת להסתכל לך בעיניים, להבין אותך ולהתאים לך את סכום ההלוואה הנדרשת. ברגע הזה שאתם חותמים כדאי שתבינו את המשמעויות. אחת המשמעויות שאולי קשות להבנה בין כל המסמכים זה שהבית עכשיו זה שאתם בונים, הוא של הבנק. כן, נכון. מה שאתם קוראים. עד שלא תסיימו עד השקל האחרון את התשלומים, הבנק יכול לקחת לכם את הבית. כל מה שאתם בונים בעזרת הקבלן שייך על פי מושגי הבנק למשכון.
משכון הוא שימוש במשהו שהוא בעל ערך כביטחון להלוואה. שיעבוד נכסים, לרבות מיטלטלין, נ"ע או מסמכים סחירים כערובה לחוב שמתחייב בו הלווה. הנושה זכאי להיפרע מהמשכון אם החוב של שלהבטחתו ניתן לא נפרע במועד. נכס ממושכן אפשר שיהיה לחוב כולו או חלק ממנו. לחוב קיים בעת מתן המשכון או לחוב שיתהווה בעתיד. לאשראי המתחדש או לאשראי מותנה, לחוב שסכומו קצוב או לחוב בלתי קצוב. משכון שניתן לגבי נכסי דלא ניידי מכונה משכנתא, ולגבי מיטלטלין נקרא משכון. ההבדל בין משכון לבין שיעבוד הוא שמשכון נמסר  ע"י החייב לבעל החוב בעוד שבשעבוד הנכס שעליו הוא מוטל נשאר בידי החייב. קשר המשכון נעשה החלטי ומחייב משעת נטילת המשכון. קשר השעבוד תופס מרגע רישומו אצל רשם המשכונות. המסירה אינה חייבת להיות ממשית. היא יכולה להיות סמלית. המלווה מקבל את המיטלטלין הממושכנים לרשותו בתור משכון. אולם משאיל אותם זמנית ללווה, כדי שישתמש בהם. במקרה זה ישמש הלווה נאמן על הרכוש שמישכן לטובת המלווה. הוא חייב להעמיד רכוש זה לרשותו של המלווה בכל עת שיידרש לעשות זאת, ואסור לו להעביר מחזקתו, או ממקומו הקבוע. עליו לאפשר למלווה לבוא ולבדוק את הרכוש המשועבד בכל עת שירצה בכך ובכל מקום שייראה לו.

Over 10000+ Fans

Get Fresh Content From WPXPO

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

משכנתא לאומי - בלוג אינפורמיסט