img-2

עוסק מורשה

עצמאים רבים מתלבטים בשאלה האם כאשר הם מתחילים לעבוד בתור עצמאים כדאי להם לפתוח עוסק מורשה עוסק פטור או חברה בע"מ. מאחורי כל אחד מאותם ישויות מס עומדות תקנות וחובות רבות כאשר לעיתים אחת יותר מחמירה בנושא מסויים מישות מס אחת לשנייה ולכן יש לבחור בקפידה באיזו צורה אנו רוצים להרשם ברשויות המס על מנת […]

עוסק מורשה Read More »